Nhiệm vụ của trồng rừng phòng hộ gồm

Nhiệm vụ của trồng rừng phòng hộ gồm

Câu hỏi: Nhiệm vụ của trồng rừng phòng hộ gồm:

A. Lấy nguyên vật liệu phục vụ đời sống và sản xuất

B. Chắn gió bão, sóng biển

C. Nghiên cứu khoa học

D. Cả A,B và C đều đúng

Đáp án đúng: B. Chắn gió bão, sóng biển.

Nhiệm vụ của trồng rừng phòng hộ gồm: Chắn gió bão, sóng biển

Lý giải việc lựa chọn đáp án B đúng là do:

Rừng là một hệ sinh thái bao gồm quần thể thực vật rừng, động vật rừng, vi sinh vật rừng, đất rừng và những khía cạnh môi trường khác, trong ấy cây gỗ, tre nứa hoặc hệ thực vật đặc trưng là thành phần chính có độ che phủ của tán rừng từ 0,1 trở lên. Rừng gồm rừng trồng và rừng tự nhiên trên đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

Rừng phòng hộ được dùng cốt yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ môi trường bao gồm:

+ Rừng phòng hộ đầu nguồn.

+ Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay.

+ Rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển.

+ Rừng phòng hộ bảo vệ môi trường.

Cụ thể:

+ Rừng phòng hộ đầu nguồn:

Đây là những không gian rừng thường tập trung ở thượng nguồn những dòng sông. Nó có tác dụng điều tiết nguồn nước để hạn chế lũ lụt, cung cấp nước cho những dòng chảy và hồ trong mùa khô, hạn chế xói mòn, bảo vệ đất, hạn chế bồi lấp những dòng sông, hồ…

+ Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay:

Loại rừng này có tác dụng cốt yếu là phòng hộ nông nghiệp, bảo vệ những khu dân cư, những khu đô thị, những vùng sản xuất và những công trình khác. Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay thường tập trung ở ven biển.

+ Rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển:

Đây là loại rừng mọc tự nhiên hoặc được gây ương ở cửa những dòng sông và được dùng cốt yếu để ngăn sóng, bảo vệ những công trình ven biển, cố định bùn cát lắng động để hình thành những vùng đất mới.

+ Rừng phòng hộ bảo vệ môi trường:

Là những dải rừng đã và đang được trồng xung quanh những khu dân cư, những khu công nghiệp, những đô thị lớn cùng với chức năng ấy chính là điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái ở những khu vực ấy và kết hợp phục vụ nghỉ ngời, du lịch.

Nguồn tổng hợp bởi: kienthuclive.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *