Kiến Thức LiveKienthuclive.com ra đời với mục đích chia sẻ kiến thức, hỗ trợ học tập và nghiên cứu, được thu thập từ các nguồn trên mạng internet,… nếu tài liệu nào trên Kienthuclive.com có vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật sẽ được gỡ bỏ theo yêu cầu.