Miễn trừ trách nhiệm

1. Miễn trừ trách nhiệm về tính chính xác: Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo tính chính xác và tin cậy của thông tin trên blog “Kiến Thức Live”, chúng tôi không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm nào về tính chính xác, độ tin cậy hoặc hoàn thiện của thông tin. Bất kỳ hành động nào dựa trên thông tin từ blog này là trách nhiệm riêng của bạn.

2. Miễn trừ trách nhiệm về trách nhiệm pháp lý: Blog “Kiến Thức Live” cung cấp thông tin chung và không phải là tư vấn chuyên sâu trong bất kỳ lĩnh vực nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin từ blog này. Việc sử dụng thông tin từ blog là do sự quyết định riêng của bạn.

3. Miễn trừ trách nhiệm về liên kết bên ngoài: Blog “Kiến Thức Live” có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của những trang web đó. Việc sử dụng liên kết bên ngoài là do rủi ro riêng của bạn và bạn nên xem xét cẩn thận trước khi truy cập vào các trang web đó.

4. Miễn trừ trách nhiệm về sự cố kỹ thuật: Chúng tôi cam kết cung cấp blog “Kiến Thức Live” với sự ổn định và khả dụng tốt nhất. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự cố kỹ thuật nào, bao gồm mất kết nối, sự cố máy chủ, hoặc hệ thống bị gián đoạn có thể gây ảnh hưởng đến truy cập và trải nghiệm của bạn trên blog.

Vui lòng lưu ý rằng miễn trừ trách nhiệm này áp dụng khi bạn sử dụng blog “Kiến Thức Live”. Bằng cách tiếp tục sử dụng blog, bạn đồng ý chấp nhận những miễn trừ trách nhiệm này.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về miễn trừ trách nhiệm này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng,
Đội ngũ “Kiến Thức Live”