Chào mừng bạn đến với Kienthuclive.com! Kiến Thức Live cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo mật. Chính sách bảo mật này giải thích cách thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn khi bạn truy cập và sử dụng website.

Thu thập thông tin

Kiến Thức Live thu thập thông tin từ bạn khi bạn:

 • Đăng ký tài khoản trên trang web.
 • Đăng nhập và sử dụng dịch vụ của Kiến Thức Live.
 • Tham gia các cuộc khảo sát hoặc tương tác với các bài viết và nội dung.
 • Liên hệ với Kiến Thức Live qua email hoặc các phương thức khác.

Các loại thông tin Kiến Thức Live có thể thu thập bao gồm:

 • Thông tin cá nhân: tên, địa chỉ email, số điện thoại.
 • Thông tin đăng nhập: tên đăng nhập, mật khẩu.
 • Thông tin thiết bị: loại thiết bị, địa chỉ IP, trình duyệt.

Sử dụng thông tin

Kiến Thức Live sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích sau:

 • Cải thiện trải nghiệm người dùng.
 • Phân tích và giám sát việc sử dụng trang web để ngăn chặn hành vi gian lận và bảo vệ bảo mật.

Chia sẻ thông tin

Kiến Thức Live không bán, trao đổi hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, ngoại trừ các trường hợp sau:

 • Khi có sự đồng ý của bạn.
 • Để tuân thủ yêu cầu pháp lý hoặc bảo vệ quyền lợi của Kiến Thức Live.

Bảo mật thông tin

Kiến Thức Live thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy trái phép. Các biện pháp này bao gồm:

 • Sử dụng mã hóa SSL để bảo vệ dữ liệu trong quá trình truyền tải.
 • Giới hạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân chỉ cho những nhân viên cần biết thông tin đó để xử lý cho Kiến Thức Live.

Quyền của bạn

Bạn có quyền:

 • Truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của mình.
 • Yêu cầu xóa thông tin cá nhân khỏi hệ thống của Kiến Thức Live.
 • Từ chối nhận các thông tin tiếp thị từ Kiến Thức Live.

Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với Kiến Thức Live qua địa chỉ email: kienthuclive@gmail.com.

Thay đổi chính sách bảo mật

Kiến Thức Live có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên trang web của Kiến Thức Live và sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải. Kiến Thức Live khuyến khích bạn thường xuyên kiểm tra chính sách bảo mật để biết thông tin mới nhất về cách Kiến Thức Live bảo vệ thông tin của bạn.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với Kiến Thức Live qua địa chỉ email: kienthuclive@gmail.com

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng Kienthuclive.com!