Lưu trữ Danh mục: Sinh học

Vùng nhân tế bào vi khuẩn: Đặc điểm bí ẩn nào ẩn chứa?

Vùng nhân của tế bào vi khuẩn có đặc điểm? Tế bào nhân sơ và... Đọc tiếp

Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là?

Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là? Hô hấp là sự vận... Đọc tiếp