Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là?

Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là?

Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là? Hô hấp là sự vận chuyển oxy từ không khí bên ngoài vào những tế bào ở trong mô và vận chuyển cacbon dioxide theo chiều ngược lại. Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là gì?

Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là?

Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là?

A. Ti thể.

B. Không bào.

C. Lục lạp.

D. Mạng lưới nội chất.

Đáp án đúng A.

Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là ti thể, là nơi cung cấp năng lượng cho tế bào dưới dạng những phân tử ATP ngoài ra ti thể còn tạo ra nhiều sản phẩm trung gian có vai trò rất cần thiết trong quá trình chuyển hóa vật chất.

Lý do lựa chọn đáp án đúng là A

Ti thể là bào quan ở tế bào nhân thức thường có dạng hình cầu hoặc thể sợi ngắn. Hình dạng, số lượng, kích thước, vị trí sắp xếp của ti thể hóa thiên tùy thuộc những điều kiện môi trường và trạng thái sinh lí của tế bào.

Ti thể chứa nhiều protein và lipit ngoài ra còn chứa axit nuclêic (AND vòng, ARN) và ribôxôm (giống cùng với ribôxôm của vi khuẩn).

Là bảo quan ở tế bào nhân thực, đây là bào quan được bao bọc bởi vì hai màng bên tròn chất nền có chưa AND và những hạt ribôxôm. Màng ngoài trơn nhẵn, màng trong ăn sâu vào khoang ti thể tạo thành những mào.

Chức năng của ti thể là cung cấp năng lượng dưới dạng dễ dùng (ATP) cho mọi hoạt động của tế bào.

Dưới kính hiển vi điện tử ta thấy ti thể có cấu trúc màng kép (hai màng bao bọc) màng ngoài trơn nhẵn còn màng trong ăn sâu vào khoang ti thể hướng vào phía trong chất nền tạo ra những mào. Trên mào có nhiều loại enzim hô hấp.

Số lượng ti thể ở những loại tế bào khác nhau thì không như nhau, có tế bào cũng có thể có tới hàng nghìn ti thể.

Ti thể là nơi cung cấp năng lượng cho tế bào dưới dạng những phân tử ATP. Ngoài ra ti thể còn tạo ra nhiều sản phẩm trung gian có vai trò rất cần thiết trong quá trình chuyển hóa vật chất.

Tóm lại cũng có thể thấy được rằng bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là ti thể.

Kết luận

Vừa rồi Kiến Thức Live đã giải đáp câu hỏi: Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là?. Nếu bạn đọc thấy bổ ích, đừng quên like và share bài viết nhé.