Phương trình hóa học C2H4 ra C2H5OH

Phương trình hóa học C2H4 ra C2H5OH

Phương trình hóa học C2H4 ra C2H5OH: C2H4 + H2O → C2H5OH được Kiến Thức Live biên soạn là phương trình điều chế C2H5OH từ C2H4 (etilen). Ngoài ra để điều chế C2H5OH (rượu etylic) thì người ta còn đi từ khá nhiều hợp chất hữu cơ khác nhau nữa. Mời bạn đọc và các bạn học sinh tham khảo nội dung bài viết sau đây.

>>>> Có thể bạn quan tâm:

Phương trình hóa học C2H4 ra C2H5OH

Phương trình hóa học C2H4 ra C2H5OH
Phương trình hóa học C2H4 ra C2H5OH

Phương trình hóa học C2H4 ra C2H5OH: C2H4 + H2O (H2SO4xt, to) —-> C2H5OH

Điều kiện phản ứng xảy ra C2H4 ra C2H5OH

Xúc tác: H2SO4

Điều kiện khác: Nhiệt độ cao

Cách tiến hành thí nghiệm C2H4 ra C2H5OH: Sục khí C2H4 qua nước

Mở rộng điều chế Etanol

Trong điều kiện không có oxy thì một vài loại men rượu sẽ chuyển hóa đường tạo ra Ethanol và Cacbon dioxit CO2.

Phương trình điều chế sau đây: C6H12O6 → 2CH3CH2OH + 2CO2

Quá trình nuôi cấy men rượu theo những điều kiện để sản xuất rượu còn gọi là ủ rượu. Men rượu cũng có thể tăng trưởng trong sự hiện diện của khoảng 20% rượu, nhưng nồng độ của rượu trong những sản phẩm cuối cùng cũng có thể tăng lên nhờ chưng đựng.

>>>> Có thể bạn cần đến: Phương trình H2S ra SO2

Câu hỏi và bài tập liên quan

Câu 1. Trong phân tử etilen giữa hai nguyên tử cacbon có:

A. 2 liên kết đôi.

B. 1 liên kết đôi.

C. 1 liên kết đơn.

D. 1 liên kết ba.

Câu 2. Etilen có tính chất vật lý nào ở sau đây?

A. Etilen là chất khí không màu, không mùi, tan nhiều trong nước, nhẹ hơn không khí.

B. Etilen là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.

C. Etilen là chất khí màu vàng lục, mùi xốc, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.

D. Etilen là chất khí không màu, mùi hắc, tan trong nước, nặng hơn không khí.

Câu 3. Khi đốt cháy khí etilen thì số mol của CO2 và H2O được tạo thành theo tỉ lệ:

A. 2:1.

B. 1:2.

C. 1:3.

D. 1:1.

Các bạn đang xem bài viết: Phương trình hóa học C2H4 ra C2H5OH

Câu 4. Cho rượu etylic (C2H5OH) nguyên chất tác dụng cùng với kali dư. Số phản ứng hóa học xảy ra là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 5. Cho rượu etylic (C2H5OH) 80o tác dụng cùng với natri dư. Số phản ứng hóa học xảy ra là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 6. Nhận xét nào sau đây là sai?

A. Rượu etylic (C2H5OH) là chất lỏng, không màu.

B. Rượu etylic (C2H5OH) tan vô hạn trong nước.

C. Rượu etylic (C2H5OH) cũng có thể hòa tan được iot.

D. Rượu etylic (C2H5OH) nặng hơn nước.

Câu 7. Độ rượu là gì:

A. Độ rượu là số ml rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu cùng với nước.

B. Độ rượu là số ml nước có trong 100 ml hỗn hợp rượu cùng với nước.

C. Độ rượu là số gam rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu cùng với nước.

D. Độ rượu là số gam nước có trong 100 gam hỗn hợp rượu cùng với nước.

Câu 8. Rượu etylic (C2H5OH) tác dụng được cùng với dãy hóa chất là:

A. NaOH; Na; CH3COOH; O2.

B. Na; K; CH3COOH; O2.

C. C2H4; K; CH3COOH; Fe.

D. Ca(OH)2; K; CH3COOH; O2.

Đáp án B.

C2H5OH + Na → C2H5ONa +1/2H2

C2H5OH + K → C2H5OK + 1/2H2

CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O

Câu 9. Trong 100 ml rượu 40° có chứa:

A. 40 ml nước và 60 ml rượu nguyên chất.

B. 40 ml rượu nguyên chất và 60 ml nước.

C. 40 g rượu nguyên chất và 60 g nước.

D. 40 g nước và 60 gam rượu nguyên chất.

Bạn đang xem bài viết: C2H4 ra C2H5OH

>>>> Có thể bạn quan tâm: Các phương trình hóa học hay gặp nhất

Câu 10. Công thức cấu tạo của rượu etylic (C2H5OH)

A. CH2 – CH3 – OH.

B. CH3 – O – CH3.

C. CH2 – CH2 – OH2.

D. CH3 – CH2 – OH.

Câu 11. Đốt cháy hoàn toàn m (g) hỗn hợp 3 ancol đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng, thu được 7,612 lít khí CO2 (ở đktc) và 10,8 g H2O. Giá trị của m là:

A. 5,42 g

B. 7,42 g

C. 9,44 g

D. 4,72 g

Đáp án C

Ta có: nCO2 = 0,34 mol; nH2O = 0,6 (mol)

Ta thấy: nH2O > nCO2 => 3 ancol là no, đơn chức, mạch hở

=> nancol = nH2O – nCO2 = 0,6 – 0,34 = 0,26 (mol)

Đặt công thức chung của 3 ancol là CnH2n+2O

Ta có: nO(ancol)= nancol= 0,26 mol; nC(ancol) = nCO2 = 0,34 mol;

nH(ancol) = 2.nH2O = 2.0,6 = 1,2 (mol)

Ta có: m= mO(ancol) + mC(ancol) +  mH(ancol )

= 0,26.16 + 0,34.12 + 1,2.1 = 9,44 g

Các bạn đang xem bài viết: C2H4 ra C2H5OH

Câu 12. Cho 9,2 g C2H5OH tác dụng cùng với lượng dư Na sau phàn ứng hoàn toàn thu được V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là:

A. 2,24.

B. 3,36.

C. 4,48.

D. 6,72.

Đáp án A.

Ta có:

nC2H5OH = 9,2 : 46 = 0,2 mol

Phương trình hóa học: 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

Theo phản ứng:              0,2 →                       0,1 (mol)

=> n = 0,1 mol.

Thể tích của khí H2 sinh ra là: VH2 = 0,1.22,4 = 2,24 lít.

Kết luận

Vừa rồi, Kiến Thức Live đã gửi tới bạn phương trình hóa học C2H4 ra C2H5OH: C2H4 + H2O → C2H5OH, lúc phân hủy CH4 tạo ra C2H2, các bạn cũng có thể thấy đây là phản ứng điều chế axetilen từ metan ta sẽ rất hay gặp trong những dạng bài tập điều chế và chuỗi phản ứng hóa học. Hy vọng cùng với nội dung bài viết này sẽ cung cấp những thông tin cần thiết cho bạn đọc và các bạn học sinh.

Tổng hợp: kienthuclive.com