Phản ứng hóa học Fecl3 ra Fecl2

Phản ứng hóa học Fecl3 ra Fecl2
Xếp hạng bài viết

Phản ứng hóa học Fecl3 ra Fecl2: Fe + FeCl3 → FeCl2 được Kiến Thức Live biên soạn chỉ dẫn ta học sinh viết phương trình phản ứng Fe tác dụng cùng với FeCl3, sau phản ứng thu được FeCl2. Từ ấy vận dụng giải những dạng câu hỏi bài tập liên quan tới sắt.

Hy vọng bằng nội dung phương trình phản ứng FeCl3 ra FeCl2, cũng như là những nội dung lý thuyết tài liệu cung cấp, bạn đọc cũng có thể hoàn thành tốt những câu hỏi phần lý thuyết.

>>>> Có thể bạn cần đến: Phương trình phản ứng C2H2 ra C6H6

Phương ứng phản ứng FeCl3 ra FeCl2

Phản ứng hóa học Fecl3 ra Fecl2: Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

Điều kiện để xảy ra phản ứng FeCl3 ra FeCl2: Nhiệt độ thường

Tính chất hóa học của Fe (Sắt)

Tác dụng cùng với phi kim:

Phản ứng với oxi: 3Fe + 2O2 (to) → Fe3O4

Phản ứng với clo: 2Fe + 3Cl2 (to) → 2FeCl3

Phản ứng với lưu huỳnh: Fe + S (to) → FeS

Ở nhiệt độ cao, sắt phản ứng được cùng với nhiều phi kim.

Tác dụng cùng với dung dịch dd axit:

Tác dụng cùng với dung dịch dd axit HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng cùng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

Sắt (Fe) không tác dụng với H2SO4 đặc nguội, HNO3 đặc, nguội

Tác dụng với dung dịch dd muối:

Sắt (Fe) đẩy được kim loại yếu hơn ra khỏi dd muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Fe + AgNO3 → Fe(NO3)2 + Ag

>> Có thể bạn quan tâm:

Các bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Cho thanh sắt Fe vào dung dịch dd H2SO4 loãng sau đó thêm tiếp vài giọt dung dịch dd CuSO4. Hiện tượng quan sát được là:

A. Bọt khí bay lên ít và chậm hơn lúc đầu.

B. Khí ngừng thoát ra (do Cu bao quanh Fe).

C. Bọt khí bay lên nhanh và nhiều hơn lúc đầu.

D. Dung dịch không chuyển màu.

Đáp án C

Các quá trình phản ứng hóa học xảy ra như sau :

Fe + H2SO4 → FeSO4+ H2

Fe + CuSO4 → FeSO4+ Cu

→ Cu sinh ra và bám vào thanh sắt và hình thành 2 điện cực cùng tiếp xúc với dung dịch dd chất điện li.

→ Xảy ra ăn mòn điện hóa → Tốc độ thoát khí tăng.

Câu 2. Hiện tượng nào xảy ra khi cho kali K vào dung dịch dd FeCl3?

A. Sủi bọt khí không màu và có kết tủa nâu đỏ.

B. Sủi bọt khí không màu và có kết tủa trắng xanh.

C. Sủi bọt khí không màu và có kết tủa màu đỏ

D. Sủi bọt khí không màu và có kết tủa xanh.

Đáp án B

Sủi bọt khí không màu, kết tủa có màu nâu đỏ.

(Vì K + 2H2O → KOH + H2 (Chất khí bị sủi bọt không màu)

(Vì trong dung dịch có dung môi đó là nước)

3KOH + FeCl3→ 3KCl + Fe(OH)3 (Chất kết tục có màu nâu đỏ)

Bạn đang xem phương trình: Fecl3 ra Fecl2

Câu 3. Cho các thí nghiệm sau:

TN 1: Cho thanh Sắt Fe vào dung dịch dd FeCl3

TN 2: Cho thanh Sắt Fe vào dung dịch dd CuSO4

TN 3: Cho thanh Đồng Cu vào dung dịch dd FeCl3

TN: Cho thanh Sắt Fe tiếp xúc với thanh Đồng Cu rồi cho vào dung dịch dd HCl. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là:

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Đáp án A

Thí nghiệm 1 : Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

→ Ăn mòn hóa học vì không hình thành 2 điện cực mới.

Thí nghiệm 2 : Fe + CuSO4: ăn mòn điện hóa vì hình thành 2 điện cực Fe và Cu. Hai điện cực tiếp xúc với nhau và tiếp xúc với dung dịch điện li Fe2+, Cu2+.

Thí nghiệm 3 : Cu + FeCl3: ăn mòn hóa học vì không hình thành 2 điện cực mới.

Thí nghiệm 4: Ăn mòn điện hóa vì có 2 kim loại tiếp xúc với nhau và cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện li. Fe là cực (-), Cu là cực (+).

Tại cực âm (-): Fe → Fe2+ + 2e

Tại cực dương (+): 2H+ + 2e → H2

→ Có 2 trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hóa.

Câu 4. Cho dung dịch dd NaOH vào ống nghiệm đựng dung dịch dd FeCl3, hiện tượng quan sát được là:

A. Hiện tượng có kết tủa trắng xanh.

B. Hiện tượng có khí thoát ra.

C. Hiện tượng có kết tủa đỏ nâu

D. Hiện tượng có kết tủa màu trắng.

Đáp án C

Cho dung dịch dd NaOH vào ống nghiệm đựng dung dịch dd FeCl3, xảy ra phản ứng:

3NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

Hiện tượng có kết tủa đỏ nâu. Fe(OH)3 kết tủa màu đỏ nâu

Các bạn đang xem phương trình: Fecl3 ra Fecl2

Câu 5. Cho dung dịch dd axit sunfuric loãng tác dụng với muối natrisunfit (Na2SO3). Chất khí nào được sinh ra?

A. Khí hiđro.

B. Khí oxi.

C. Khí lưu huỳnh đioxit.

D. Khí hiđro sunfua.

Đáp án C

Phương trình phản ứng hóa học như sau:

H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + SO2 ↑ + H2O

=> Chất khí được sinh ra là SO2: Lưu huỳnh đioxit

>>>> Có thể bạn quan tâm: Tổng hợp các PTHH hay gặp nhất

Kết luận

Qua nội dung phản ứng hóa học Fecl3 ra Fecl2 ở bên trên của bài viết, Kiến Thức Live tin rằng các bạn học sinh đã biết và hiểu được phản ứng hóa học Fecl3 ra Fecl2 rồi phải không nào. Để có thể viết chính xác sản phẩm của phương trình phản ứng này, các bạn đọc cần dựa vào dãy điện hóa học, ứng dụng quy tắc anpha, để viết đúng phản ứng. Ngoài ra tài liệu còn cung cấp gửi tới bạn đọc những nội dung câu hỏi lý thuyết bài tập, có liên quan tới nguyên tố sắt.

Tổng hợp: kienthuclive.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *