Phương trình hóa học C2H5OH ra CH3CHO

Phương trình hóa học C2H5OH ra CH3CHO

Phương trình hóa học C2H5OH ra CH3CHO: C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O được Kiến Thức Live biên soạn là bí quyết điều chế anđehit axetic từ ancol etyic. Với bí quyết người ta dùng cách oxi hóa rượu bậc 1 để có thể tạo ra anđehit đơn chức. Mời tất cả các bạn tham khảo nhé.

>>>> Có thể bạn quan tâm:

Phương trình C2H5OH ra CH3CHO

Phản ứng hóa học C2H5OH ra CH3CHO: C2H5OH + CuO (to) → CH3CHO + Cu + H2O

Điều kiện phản ứng C2H5OH ra CH3CHO

Điều kiện phản ứng C2H5OH ra CH3CHO xảy ra: Nhiệt độ.

Câu hỏi bài tập liên quan 

Câu 1: Có bao nhiêu anđehit 2 chức có công thức dễ dàng nhất là C2H3O?

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

Câu 2. Hợp chất A chứa C, H, O có M < 90 đvC. A tham gia phản ứng tráng bạc và cũng có thể tác dụng cùng với H2 (xt, Ni) sinh ra ancol chứa C bậc IV trong phân tử. Công thức của A là

A. (CH3)2CHCHO.

B. (CH3)2CH-CH2CHO.

C. (CH3)3C-CH2CHO.

D. (CH3)3CCHO.

Đáp án D

A có khả năng tráng bạc => A chứa gốc –CHO

Ancol chứa C bậc IV => có dạng (CH3)3C-R-CHO

Vì M < 90 => 57 + R + 29 < 90 => R = 0

Vậy kết luận  A có công thức hóa học là (CH3)3CCHO.

Câu 3. Hiện nay nguồn nguyên vật liệu chính để sản xuất anđehit axetic trong công nghiệp là

A. Etanol.

B. Etan.

C. Axetilen.

D. Etilen.

Câu 4. Trong những chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. CH3CH2OH.

B. CH3COOH.

C. CH3CHO.

D. CH3CH3.

>>>> Có thể bạn quan tâm:

Câu 5. Nhỏ từ từ dung dịch dd axit axetic vào cốc đựng một mẩu đá vôi thấy:

A. Mẫu đá vôi tan dần do dd axit axetic mạnh hơn axit cacbonic, không thấy có khí thoát ra.

B. Mẫu đấy vôi tan dần do dd axit axetic mạnh hơn axit cacbonic, thấy có khí không màu thoát ra.

C. Mẫu đá vôi tan dần, thấy có khí màu lục nhạt thoát ra.

D. Mẫu đá vôi không thay đổi do dd axit axetic yếu hơn axit cacbonic

Câu 6. Để trung hòa 6,72 g một axit cacboxylic Y (no, đơn chức), cần dùng 200 gam dung dịch dd NaOH 2,24%. Công thức của Y là

A. CH3COOH.

B. HCOOH.

C. C2H5COOH.

D. C3H7COOH.

Đáp án A

m NaOH = 200.(2,24/100) = 4,48 (g) => n NaOH = 0,112 mol

n Y = n NaOH = 0,112 mol => MY = 6,72:0,112 = 60 (CH3COOH)

Các bạn đang xem bài viết: C2H5OH ra CH3CHO

Câu 7. C2H5OH tác dụng cùng với CuO ở điều kiện ưa thích thu được chất nào sau đây?

A. HCOOH.

B. C2H4.

C. HCHO.

D. CH3CHO.

Đáp án: Phản ứng oxi hóa ancol bậc 1 tạo andehit C2H5OH ra CH3CHO: CH3CH2OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

Câu 8. Cho 3,3 g một anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng cùng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết cùng với axit HNO3 loãng, thoát ra 1,12 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, (đktc)). Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. CH3CHO.

B. HCHO.

C. CH3CH2CHO.

D. CH2=CHCHO.

Đáp án A

Ta có: nAg = 3nNO= 0,15 mol

Trường hợp 1: 1 anđehit tạo ra 4Ag

→ nX = 0,075mo → MX = 88

không có công thức nào thỏa mãn.

Trường hợp 2: 1 anđehit  tạo ra 2 Ag

→ nX = 0,15mol → MX = 44g (CH3CHO)

Bạn đang xem bài viết: Phương trình C2H5OH ra CH3CHO

Câu 9. Cho 20,5 g hỗn hợp X gồm rượu etylic và axit axetic tác dụng hết cùng với natri dư thu được 4,48 lít khí (đktc). Tính thành phần % khối lượng rượu etylic và axit axetic trong hỗn hợp X

A. 56,1% và 43,9%.

B. 43,9% và  56,1%.

C. 46,1% và 53.9%.

D. 53.9% và  46,1%.

Đáp án A

Gọi số mol rượu etylic và axit axetic trong X lần lượt là x và y (mol).

+ m X = 46x + 60y = 20,5 (1).

Phương trình hóa học:

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

x → 0,5x (mol).

2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2

y → 0,5y (mol).

Theo phương trình hóa học ⟹ nH2 = 0,5x + 0,5y = 0,2 (2).

Từ (1) và (2) ⟹ x = 0,25 và y = 0,15.

mC2H5OH= 0,25.46 = 11,5(g) => %C2H5OH = (11,5/20,5).100 = 56,1%.

%CH3COOH = 100% – 56,1% =  43,9%.

Kết luận

Trên đây Kiến Thức Live đã giới thiệu tới các bạn phương trình C2H5OH ra CH3CHO: C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O. Nếu các bạn thấy hay đừng quên share cho bạn bè cùng biết đến nhé.

Tổng hợp: kienthuclive.com

7 thoughts on “Phương trình hóa học C2H5OH ra CH3CHO

  1. Pingback: Phản ứng hóa học C2H5OH ra C2H4

  2. Pingback: Phản ứng hóa học CH4 ra C2H2

  3. Pingback: Phương trình hóa học C2H4 ra C2H5OH

  4. Pingback: Hoàn thành Phương trình hóa học C2H2 ra C4H4

  5. Pingback: Phương trình hóa học là gì? Tổng hợp các PTHH hay gặp nhất

  6. Pingback: Phương trình hóa học CH3CHO ra CH3COOH

  7. Pingback: Phương trình hóa học CH3COOH ra CH3COOC2H5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.