Phương trình hóa học Al + H2SO4 đặc nóng

Phương trình hóa học Al + H2SO4 đặc nóng

Phương trình hóa học Al + H2SO4 đặc nóng: Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O được Kiến Thức Live biên soạn chỉ dẫn viết và cân bằng lúc cho Al + H2SO4 đặc nóng, sau phản ứng thu được nhôm sunfua và khí lưu huỳnh đioxit. Hy vọng tài liệu giúp ích cho tất cả các bạn học sinh trong quá trình học và vận dụng làm những dạng bài tập. Mời bạn đọc tham khảo.

>>>> Có thể bạn quan tâm: Các phản ứng hóa học hay gặp nhất

Phương trình Al + H2SO4 đặc nóng

2Al + 6H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Điều kiện và tiến hành phản ứng Al + H2SO4 đặc nóng: Nhiệt độ thường.

Cách tiến hành phản ứng Al + H2SO4 đặc nóng: Bỏ mẫu nhôm Al vào ống nghiệm, sau ấy nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 đặc nóng vào trong ống nghiệm đựng sẵn mẩu kẽm.

Hiện tượng sau phản ứng Al + H2SO4 đặc nóng: Mẩu nhôm tan dần, xuất hiện khí không màu, có mùi hắc ấy chính là lưu huỳnh đioxit (SO2).

Tính chất hóa học của Al

Tác dụng cùng với oxi và 1 vài phi kim:

4Al + 3O2 → 2Al2O3

ở điều kiện thường, nhôm phản ứng cùng với oxi tạo thành lớp Al2O3 mỏng bền vững, lớp oxit này bảo vệ đồ vật bằng nhôm, không cho nhôm tác dụng oxi trong không khí, nước.

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

Nhôm tác dụng cùng với dd axit (HCl, H2SO4 loãng,..):

  • Tác dụng cùng với axit (HCl, H2SO4 loãng,..):

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Chú ý: Nhôm không tác dụng cùng với H2SO4, HNO3 đặc, nguội

  • Tác dụng cùng với axit có tính oxi hóa mạnh như HNO3 hoặc dd H2SO4 đậm đặc:

Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

Al + 6HNO3 → Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

Phản ứng Al + H2SO4 đặc nóng: 2Al + 6H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

>>>> Có thể bạn quan tâm:

Tác dụng cùng với dung dịch dd muối của kim loại yếu hơn:

AI + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag

2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe

Tính chất hóa học riêng của nhôm Al:

Do lớp oxit nhôm bị hòa tan trong kiềm nên nhôm phản ứng cùng với dung dịch kiềm.

2Al + 2H2O + 2NaOH → 2NaAlO2 + 3H2↑

Phản ứng nhiệt nhôm Al:

Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng hóa học toả nhiệt trong ấy nhôm là chất khử ở nhiệt độ cao.

Ví dụ nổi bật nhất là phản ứng nhiệt nhôm giữa oxit sắt III và nhôm:

Fe2O3 + 2Al → 2Fe + Al2O3

Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Dãy nào sau đây sắp xếp những kim loại đúng theo thứ tự tính khử tăng dần?

A. Pb, Ni, Sn, K.

B. Pb, Sn, Ni, K.

C. Ni, Sn, K, Pb.

D. Ni, K, Pb, Sn.

Các bạn đang xem bài viết: Phương trình Al + H2SO4 đặc nóng

Câu 2. Dãy kim loại nào dưới đây tác dụng được H2SO4 đặc nguội?

A. Zn, Cu, Fe.

B. Ni, Fe, Cu.

C. Cu, Zn, Mg.

D. Cu, Fe, Mg.

Đáp án C

Phương trình hóa học:

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

4Mg + 5H2SO4 → 4MgSO4 + H2S + 4H2O

Câu 3. Cho dung dịch chứa FeCl2 và ZnCl2 tác dụng cùng với dung dịch KOH dư, sau ấy lấy kết tủa nung trong không khí tới khối lượng không đổi thu được chất rắn gồm:

A. Fe2O3.

B. FeO.

C. FeO, ZnO.

D. Fe2O3, ZnO.

Đáp án A.

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2KCl

ZnCl2 + 4KOH dư → K2ZnO2 + 2KCl + 2H2O

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

Vậy chất rắn đó là Fe2O3.

Các bạn đang xem bài viết: PTHH Al + H2SO4 đặc nóng

Câu 4. Cho a gam nhôm tác dụng cùng với dung dịch dd H2SO4 (đặc, nóng, dư) sau lúc phản ứng kết thúc người ta thu 13,44 lit khí SO2 (đktc). Giá trị a là

A. 2,7 g.

B. 10,8 g.

C. 8,1 g.

D. 5,4 g.

Đáp án B

nSO2 = 13,44/22,4 = 0,6 mol

Phương trình hóa học Al + H2SO4 đặc nóng:

2Al + 6H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

0,4 ← 0,6 mol

mAl = 0,4.27 = 10,8 g

>>>> Có thể bạn quan tâm: 

Câu 5. Một thanh kim loại A hóa trị II được nhúng vào trong 1 lít dung dịch dd CuSO4 0,5M. Sau lúc lấy thanh A ra và cân lại thấy khối lượng thanh tăng 1,6 g, nồng độ CuSO4 còn 0,3M. Hãy xác định kim loại A?

A. Fe.

B. Mg.

C. Zn.

D. Pb.

Đáp án A.

A + Cu2+ → A2+ + Cu

Số mol Cu2+ phản ứng là: 1(0,5 – 0,3) = 0,2 mol

Độ tăng khối lượng của thanh kim loaị A:

mA = mCu – mA tan = 0,2(64 – A) = 1,6

Suy ra: A = 56 là Fe

Câu 6. Có thể dùng hóa chất nào sau đây để phân biệt 3 chất rắn Mg, Al, Al2O3 đựng trong những lọ riêng biệt?

A. H2SO4 loãng.

B. NaOH.

C. HCl đặc.

D. Amoniac.

Đáp án B

Sử dụng thuốc thử NaOH

Cho từng chất rắn trong lọ tác dung cùng với NaOH.

Mẫu thử không có hiện tượng xảy ra chất ban đầu là Mg.

Mẫu thử có chất rắn tan dần, có khí thoát ra → Al

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

Mẫu thử có chất rắn tan dần → Al2O3

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

Câu 7. Dùng m gam Al để khử hết 3,2 gam Fe2O3 (phản ứng nhiệt nhôm). Sản phẩm sau phản ứng tác dụng cùng với lượng dư dung dịch dd NaOH tạo 1,344 lít khí (đktc). Giá trị của m là

A. 0,540 g.

B. 0,810 g.

C. 1,080 g.

D. 2,160 g.

Đáp án D

Sản phẩm sau phản ứng tác dụng cùng với dung dịch dd NaOH có khí thoát ra → Al dư

Phương trình phản ứng:

2Al  + Fe2O3→ 2Fe + Al2O3

0,04 0,02 mol

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

0,04                                                   0,06 mol

→ nAl = 0,04 + 0,04 = 0,08 mol → mAl = 0,08.27 = 2,16 gam.

Câu 8. Cho 2,7 gam bột nhôm tác dụng cùng với 50 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít khí hiđro (đktc). Giá trị của V là

A. 4,48 l.

B. 0,672 l.

C. 0,448 l.

D. 0,336 l.

Đáp án D

Phương trình hóa học:

2Al  + 2NaOH+ 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

0,1    0,1 mol

Sau phản ứng Al dư, NaOH hết

nkhí = 0,015 mol → V = 0,015.22,4 = 0,336 lít.

Kết luận

Trên đây Kiến Thức Live đã đưa tới các bạn học sinh phương trình Al + H2SO4 đặc nóng: Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O. Nếu các bạn học sinh và bạn đọc thấy hay và bổ ích, đừng quên share bài viết cho bạn bè trong lớp mình cùng biết đến nhé.

Tổng hợp: kienthuclive.com

7 thoughts on “Phương trình hóa học Al + H2SO4 đặc nóng

  1. Pingback: Phương trình hóa học Zn + H2SO4 loãng

  2. Pingback: Phương trình phản ứng SO3 ra H2SO4

  3. Pingback: Phương trình hóa học SO2 ra H2SO4

  4. Pingback: Phương trình hóa học H2S ra H2SO4

  5. Pingback: Phương trình hóa học Na2SO3 ra SO2

  6. Pingback: Phương trình hóa học là gì? Tổng hợp các PTHH hay gặp nhất

  7. Pingback: Phương trình hóa học Ag + HNO3 đặc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.