Phương trình hóa học CaC2 ra C2H2

Phương trình hóa học CaC2 ra C2H2

Phương trình hóa học CaC2 ra C2H2: CaC2 + H2O → C2H2 + Ca(OH)2 được Kiến Thức Live biên soạn là phương trình điều chế C2H2 từ CaC2. Hy vọng cùng với tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh nắm rõ bí quyết điều chế từ ấy viết và cân bằng được phương trình phản ứng CaC2 tác dụng cùng với nước. Mời bạn đọc tham khảo.

Điều chế C2H2 từ CaC2

Phương trình hóa học CaC2 ra C2H2: CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2

Điều kiện phản ứng CaC2 ra C2H2

Không có

Hiện tượng phản ứng CaC2 ra C2H2

Hiện tượng: Chất rắn màu đen canxi cacbua (CaC2) bị hòa tan và sinh ra khí axetilen (C2H2) làm cho sủi bọt dung dịch.

Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1: Phản ứng nào trong những phản ứng sau không tạo ra axetilen?

A. Ag2C2 + HCl →

B. CH4 (1500 oC, lln) →

C. Al4C3 + H2O→

D. CaC2 + H2O→

Các bạn đang xem bài viết: CaC2 ra C2H2

Câu 2: Axetilen tham gia phản ứng cộng H2O (xúc tác HgSO4, thu được sản phẩm hữu cơ là:

A. C2H4(OH)2

B. CH3CHO

C. CH3COOH

D. C2H5OH

Câu 3. Trùng hợp eten, sản phẩm thu được có cấu tạo là:

A. (-CH2=CH2-)n

B. (-CH2-CH2-)n

C. (-CH=CH-)n.

D. (-CH3-CH3-)n

Đáp án B: Trùng hợp etilen CH2=CH2 thu được poli etilen (-CH2-CH2-)n

Các bạn đang đọc bài viết: CaC2 ra C2H2

Câu 4. Oxi hóa etilen bằng dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm là:

A. MnO2, C2H4(OH)2, KOH.

B. C2H5OH, MnO2, KOH.

C. C2H4(OH)2, K2CO3, MnO2.

D. K2CO3, H2O, MnO2.

Đáp án A

Phương trình hóa học:

3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2OH-CH2OH + 2MnO2 + 2KOH.

Câu 5: Khí axetilen không có tính chất hóa học nào sau đây?

A. Phản ứng cộng cùng với dung dịch brom.

B. Phản ứng cháy cùng với oxi.

C. Phản ứng cộng cùng với hiđro.

D. Phản ứng thế cùng với clo ngoài ánh sáng.

Đáp án D

Khí axetilen không có phản ứng thế cùng với clo ngoài ánh sáng.

Câu 6: Phương pháp tiên tiến để điều chế axetilen hiện nay là

A. Nhiệt phân etilen ở nhiệt độ cao.

B. Nhiệt phân benzen ở nhiệt độ cao.

C. Nhiệt phân canxi cacbua ở nhiệt độ cao.

D. Nhiệt phân metan ở nhiệt độ cao.

Câu 7: Cho một loại đất đèn chứa 80%CaC2 nguyên chất vào một lượng nước dư, thu được 4,48 lít khí (đktc). Khối lượng đất đèn đem dùng là:

A. 12,8 gam

B. 10,24 gam

C. 16 gam

D. 17,6 gam

Đáp án C

Số mol của etilen là: nC2H2 = 4,48 / 22,4 = 0,2 (mol)

Phương trình phản ứng CaC2 ra C2H2

CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2

0,2                                        0,2

mCaC2 = 0,2 . 64 = 12,8 (gam)

mđất đèn = 12,8 / 80 .100 = 16 (gam)

Câu 8. Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là:

A. 0,05 và 0,1.

B. 0,12 và 0,03.

C. 0,1 và 0,05.

D. 0,03 và 0,12.

Đáp án A

Khối lượng bình brom tăng = khối lượng etilen phản ứng

=> m etilen = 2,8 gam => n etilen = 2.8/28 = 0,1 mol

=> n etan = 0,15 – 0,1 = 0,05 mol

Các bạn đang đọc bài viết: Phản ứng hóa học CaC2 ra C2H2

Câu 9.  Etilen có những tính chất hóa học sau:

A. Tham gia phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp, phản ứng cùng với thuốc tí và phản ứng cháy.

B. Chỉ tham gia phản ứng thế và phản ứng cùng với dung dịch thuốc tím.

C. Chỉ tham gia phản ứng cháy.

D. Chỉ tham gia phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp, không tham gia phản ứng cháy.

Câu 10. Đốt cháy V lít etilen thu được 3,6 g tương đối nước. Biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí. Vậy thể tích không khí ở đktc cần dùng là:

A. 336 lít

B. 3,36 lít.

C. 33,6 lít

D. 0,336 lít.

Đáp án C

Số mol nước là: nH2O = 3,6/18 = 0,2 mol

Phương trình phản ứng hóa học

C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O

0,3 mol ← 0,2 mol

=> VO2 = 0,3.22,4 = 6,72 lít

Vì O2 chiếm 20% thể tích không khí => V không khí = VO2/20% = 33,6 lít

Bạn đọc đang xem bài viết: Phương trình hóa học CaC2 ra C2H2

Câu 11. Dẫn m gam hỗn hợp gồm metan và etilen đi qua dung dịch nước brom thì thấy lượng brom tham gia phản ứng là 8 gam. Khí bay ra được đốt cháy hoàn toàn và dẫn sản phẩm cháy đi qua dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 29,55 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 4 gam

B. 5 gam

C. 3,8 gam

D. 2,2 gam

Đáp án D

nCO2 = nBaCO3 = 29,55/197 = 0,15 (mol)

Phương trình hóa học

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

0,05 →  0,05

nBr2 = 8/160 = 0,05 (mol)

⇒ nCH4 + 2nC2H4 = nCO2

⇔ nCH4 + 0,05.2 = 0,15 (mol) => nCH4 = 0,05 (mol)

m lúc = mCH4 + mC2H4 ⇔ m lúc =  0,05.16 + 0,05.28 = 2,2(g)

Kết luận

Trên đây Kiến Thức Live đã đưa tới bạn đọc CaC2 ra C2H2: CaC2 + H2O → C2H2 + Ca(OH)2. Nếu bạn đọc và các bạn học sinh thấy bổ ích thì đừng quên share bài viết cho bạn bè của mình nhé.

Tổng hợp: kienthuclive.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *