Phản ứng Ag + HNO3 đặc: Giải mã phương trình hóa học chi tiết

Phương trình hóa học Ag + HNO3 đặc

Ag + HNO3 đặc → AgNO3 + NO2 + H2O được Kiến Thức Live biên soạn chỉ dẫn cho các bạn học sinh viết và cân bằng phản ứng, phương trình oxi hoá khử lúc cho Ag + HNO3 đặc. Hy vọng cùng với chỉ dẫn chi tiết những bước cân bằng thì các bạn học sinh sẽ biết cách vận dụng làm những dạng bài tập tương tự.

>>>> Có thể bạn quan tâm:

Phương trình phản ứng Ag + HNO3 đặc

Ag + 2HNO3 đặc → AgNO3 + NO2 + H2O

Lưu ý: Những kim loại trung bình và yếu như Ag, Cu,….: kim loại KL trung bình, yếu thì có tính khử yếu, nên có khả năng khử N+5 trong HNO3 đặc xuống N+4 tương ứng trong NO2

Điều kiện phản ứng Ag tác dụng HNO3 đặc xảy ra: Nhiệt độ thường

Một vài tính chất về Bạc

Tính chất vật lí của Ag

Bạc Ag có tính mềm, dẻo (dễ kéo sợi cùng với dát mỏng), có màu trắng, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt nhất trong những kim loại.

Bạc Ag là kim loại nặng có khối lượng riêng 10,49 g·cm−3 và nhiệt độ nóng chảy là 960,50C.

Tính chất hóa học của Ag

Ag kém hoạt động (kim loại quý), nhưng ion của Ag+ có tính oxi hóa mạnh, bạc Ag có thế điện cực chuẩn (E0Ag+/Ag= + 0,80V).

a. Tác dụng cùng với phi kim

Bạc Ag không bị oxi hóa trong không khí dù ở nhiệt độ cao.

Tác dụng cùng với ozon O3:

2Ag + O3 → Ag2O + O2

b. Tác dụng cùng với axit

Bạc không tác dụng cùng với axit HCl và H2SO4 loãng, nhưng tác dụng đối với các axit có tính oxi hóa mạnh, như Ag + HNO3 đặc, loãng hoặc H2SO4 đặc, nóng.

Phương trình Ag + HNO3 loãng: 3Ag + 4HNO3 (loãng) → 3AgNO3 + NO + 2H2O

Phương trình Ag + HNO3 đặc: Ag + 2HNO3 đặc → AgNO3 + NO2 + H2O

Phương trình Ag + H2SO4 đặc, nóng: 2Ag + 2H2SO4 (đặc, nóng) → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

>>>> Xem thêm bài viết: Ag tác dụng với H2SO4 đặc nóng

c. Tác dụng đối với các chất khác

Bạc Ag có màu đen lúc tiếp xúc cùng với không khí hoặc nước có mặt hidro sunfua:

4Ag + 2H2S + O2 (không khí) → 2Ag2S + 2H2O

Bạc tác dụng được cùng với axit HF lúc có mặt của oxi già:

2Ag + 2HF (đặc) + H2O2 → 2AgF + 2H2O

2Ag + 4KCN (đặc) + H2O2 → 2K[Ag(CN)2] + 2KOH

>>>> Có thể bạn quan tâm: Phản ứng AgCl ra Ag

Trạng thái tự nhiên

Bạc Ag trong tự nhiên là hỗn hợp của hai đồng vị ổn định đó là Ag107 và Ag109 trong đó Ag107 là phổ biến nhất (51,839%).

Bạc Ag được tìm thấy ở dạng tự nhiên, liên kết cùng với lưu huỳnh S, asen, antimoan, hay clo Cl trong những loại khoáng chất như argentit (Ag2S) và silver horn (AgCl).

Những nguồn cơ bản của bạc Ag là những khoáng chất chứa đồng, đồng-niken, vàng, chì và chì-kẽm có ở Canada, ở Mexico, ở Peru, ở Úc và ở Mỹ.

Ứng dụng của bạc Ag

Ứng dụng cơ bản nhất của bạc Ag là như 1 kim loại quý và những muối halôgen. Đặc biệt bạc nitrat được dùng rộng rãi trong phim ảnh.

Những ứng dụng khác còn có:

  • Những sản phẩm điện và điện tử, trong đấy cần có tính dẫn điện cao của bạc, kể cả ngay cả lúc bị xỉn.
  • Những loại gương cần tính phản xạ cao của bạc Ag đối với ánh sáng được làm từ bạc như là vật liệu phản xạ ánh sáng. Những loại gương phổ biến sẽ có mặt sau được mạ nhôm.
  • Kim loại Ag này được lựa chọn vì vẻ đẹp của nó trong sản xuất đồ trang sức và đồ bạc.
  • Bạc được nhằm để làm que hàn, công tắc điện và những loại pin dung tích lớn như pin bạc-kẽm hay bạc-cadmi.

>>>> Có thể bạn quan tâm: Các phản ứng hóa học hay gặp nhất

Các bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Trong phòng thí nghiệm TN người ta điều chế HNO3 từ gì

A. NH3 cùng với O2

B. NaNO2 cùng với H2SO4 đặc.

C. NaNO3 cùng với H2SO4 đặc.

D. NaNO2 cùng với HCl đặc.

Đáp án C

Câu 2. Chỉ dùng dung dịch HNO3 loãng, cũng có thể nhận biết được bao nhiêu chất rắn riêng biệt sau: MgCO3, Fe3O4, CuO và Al2O3?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Đáp án D

Câu 3. HNO3 phản ứng cùng với đa số những chất trong nhóm nào sau đây?

A. NH3, Al2O3, Cu2S và BaSO4.

B. Cu(OH)2, BaCO3, Au và Fe2O3.

C. CuS, Pt, SO2 và Ag.

D. Fe(NO3)2, S, NH4HCO3 và Mg(OH)2.

Đáp án D

Câu 4: Hoàn thành phương trình Ag + HNO3 đặc —-->………………………

Đáp án: Phương trình Ag + HNO3 đặc: Ag + 2HNO3 đặc → AgNO3 + NO2 + H2O

Câu 5. Các bạn hãy cho biết nhận định nào dưới đây là nhận định sai ?

A. HNO3 phản ứng cùng với tất cả bazơ.

B. HNO3 (loãng, đặc, nóng) phản ứng cùng với hầu hết kim loại trừ Au, Pt.

C. Toàn bộ các muối amoni lúc nhiệt phân đều tạo khí amoniac.

D. Hỗn hợp muối nitrat cùng với hợp chất hữu cơ nóng chảy cũng có thể bốc cháy.

Đáp án C

Câu 6: Điều kiện phản ứng Ag + HNO3 đặc tạo ra khí NO2 là gì?

A. Điều kiện tiêu chuẩn

B. Điều kiện nhiệt độ thường

C. Có chất xúc tác

Đáp án: B

Câu 7. Hòa tan 23,2 g hỗn hợp X gồm Fe3O4 và CuO có cùng khối lượng vào dung dịch dd HNO3 vừa đủ chứa 0,77 mol HNO3 thu được bằng dung dịch dd Y và khí Z gồm NO và NO2. Khối lượng KL mol trung bình của khí Z bằng bao nhiêu?

A. 42.

B. 38.

C. 40,667.

D. 35,333.

Đáp án C

Kết luận

Kiến Thức Live đã gửi tới bạn Ag + HNO3 đặc → AgNO3 + NO2 + H2O được Kiến Thức Live biên soạn. Nội dung tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh biết cách viết và cân bằng phương trình phản ứng lúc cho Ag + HNO3 đặc, từ đấy cũng có thể nhận biết hiện tượng sau phản ứng.

>>>> Có thể bạn quan tâm: Phương trình C2H5OH ra CH3COOH

Tổng hợp: kienthuclive.com

Theo dõi nội dung bài viết