Phương trình hóa học H2S ra H2SO4

Phương trình hóa học H2S ra H2SO4

Phương trình hóa học H2S ra H2SO4: H2S + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl là phương trình phản ứng oxi hóa khử lúc sục H2S vào dung dịch nước Cl2, được Kiến Thức Live biên soạn tổng hợp chỉ dẫn cho các bạn học sinh, bạn đọc viết và cân bằng phản ứng một cách chi tiết nhất. Mời các bạn học sinh và bạn đọc tham khảo.

Phương trình phản ứng H2S ra H2SO4

Phản ứng hóa học H2S ra H2SO4: H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

S-2 → S+6 + 8e

→ S-2 nhường e → chất khử.

Cl2 + 2e → 2Cl–.

→ Cl2 nhận e → chất oxi hóa

Điều kiện phản ứng H2S ra H2SO4: Nhiệt độ thường

Cách tiến hành phản ứng H2S tạo ra H2SO4: Sục khí H2S vào dung dịch nước Clo

>>> Có thể bạn quan tâm:

Tính chất hóa học của H2S

Tính axit yếu

Hiđro sunfua tan trong nước tạo thành dung dịch dd axit rất yếu (yếu hơn axit cacbonic), có tên là axit sunfuhiđric (H2S).

Axit sunfuhiđric tác dụng cùng với kiềm thành lập hai loại muối: muối trung hòa, như Na2S chứa ion S2- và muối axit như NaHS chứa ion HS−.

H2S + NaOH → NaHS + H2O

H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O

Bạn đang xem bài viết: H2S ra H2SO4

Tính khử mạnh

H2S là chất khử mạnh vì trong H2S lưu huỳnh có số oxi hoá thấp nhất (-2).

Khi tham gia phản ứng hóa học, tùy thuộc vào bản chất và nồng độ của chất oxi hóa cùng với nhiệt độ,…mà nguyên tố lưu huỳnh S có số oxi hóa −2 (S-2) cũng có thể bị oxi hóa thành (S0), (S+4), (S+6).

Tác dụng cùng với oxi O2 cũng có thể tạo S hoặc SO2 tùy lượng ôxi O2 và cách tiến hành phản ứng.

2H2S + 3O2 dư  → 2H2O + 2SO2

2H2S + O2 → 2H2O + 2S

Ở nhiệt độ cao, khí H2S cháy trong không khí O2 cùng với ngọn lửa xanh nhạt, H2S bị oxi hóa thành SO2:

Tác dụng cùng với clo Cl2 cũng có thể tạo S hay H2SO4 tùy điều kiện phản ứng.

H2S + 4Cl2 + 4H2O → 8HCl + H2SO4

H2S + Cl2 → 2HCl + S (khí clo gặp khí H2S)

>>>> Có thể bạn quan tâm: Tổng hợp các phương trình HH hay gặp nhất

Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Cho phản ứng hoá học H2S ra H2SO4 sau: H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

Câu nào dưới đây phát biểu đúng:

A. H2S là chất oxi hoá, Cl2 là chất khử.

B. H2S là chất khử, Cl2 là chất oxi hoá.

C. H2S là chất khử, H2O là chất oxi hoá.

D. H2S là chất oxi hoá, H2O là chất khử.

Câu 2. Cho phản ứng H2S ra H2SO4: H2S + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl

Tổng hệ số cân bằng trong phản ứng oxi hóa OXH khử là:

A. 17.

B. 18.

C. 19.

D. 20.

Câu 3. Tiến hành những thực nghiệm sau:

(a). Sục H2S vào dung dịch dd nước Clo.

(b). Sục khí SO2 vào dung dịch dd KMnO4.

(c). Cho H2S vào dung dịch dd Ba(OH)2.

(d). Thêm H2SO4 loãng vào NaClO.

(e). Đốt H2S trong oxi không khí.

(f). Sục khí Cl2 vào Ca(OH)2 huyền phù.

Nhưng thực nghiệm nào xảy ra phản ứng oxi hoá – khử là

A. (a), (b), (e), (f).

B. (a), (c), (d), (e).

C. (a), (c), (d), (f).

D. (b), (d), (e), (f).

Đáp án A

(a). Sục H2S vào dung dịch dd nước Clo.

(b). Sục khí SO2 vào dung dịch dd KMnO4.

(e). Đốt H2S trong oxi không khí.

(f). Sục khí Cl2 vào Ca(OH)2 huyền phù.

Câu 4. Dãy chất nào trong những dãy sau đây gồm những chất đều thể hiện tính oxi hóa OXH lúc phản ứng cùng với SO2?

A. H2S, O2, nước brom.

B. O2, nước brom, dung dịch dd KMnO4.

C. Dung dịch dd NaOH, O2, dung dịch dd KMnO4.

D. Dung dịch dd BaCl2, CaO, nước brom.

Đáp án B.

A. H2S, O2, nước brom.

Sai vì H2S thể hiện tính khử.

B. O2, nước brom, dung dịch KMnO4.

Đúng vì SO2 là chất khử ( có số OXH tăng từ +4 lên +6).

C. Dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4.

Sai.Vì NaOH không thể tính tính oxh hoặc khử lúc tác dụng cùng với SO2.

D. Dung dịch BaCl2, H2S, nước brom.

Sai. Vì có BaCl2

Các bạn đang xem bài viết: H2S ra H2SO4

Câu 5. Dẫn 8,96 lít (ở đktc) hỗn hợp khí A gồm H2S và CO2 vào lượng dư dung dịch dd Pb(NO3)2, thu được 23,9 g kết tủa. Thành phần phần trăm thể tích của H2S trong A là:

A. 25%.

B. 50%.

C. 60%.

D. 75%.

Đáp án A.

nhh A = 0,4 mol.

nPbS = 0,1 mol.

Phương trình phản ứng:

H2S + Pb(NO3)2 → PbS + 2HNO3

0,1← 0,1

%VH2S = 25%

Link video Học tốt môn Hóa trên Youtube:

Kết luận

Trên đây Kiến Thức Live đã đưa ra nội dung chi tiết phương trình phản ứng H2S ra H2SO4 lúc sục khí H2S vào dung dịch Cl2: H2S + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl tới các bạn học sinh. Hy vọng các bạn học sinh có thể nắm được nội dung trên từ đấy ứng dụng giải những dạng bài tập câu hỏi tương tự.

>>>> Có thể bạn quan tâm:

Tổng hợp: kienthuclive.com

Theo dõi nội dung bài viết