Phản ứng hóa học Ag + H2SO4 đặc nóng

Phản ứng hóa học Ag + H2SO4 đặc nóng

Ag + H2SO4 đặc nóng → Ag2SO4 + SO2 + H2O được Kiến Thức Live biên soạn chỉ dẫn cho các bạn học sinh biết cách viết và cân bằng phương trình phản ứng oxi hóa khử. Hy vọng kiến thức trong bài viết này sẽ giúp các bạn học sinh nắm vững chắc những bước cũng như là vận dụng tốt vào giải những dạng bài tập.

>>> Có thể bạn quan tâm:

Phương trình phản ứng Ag + H2SO4 đặc nóng

2Ag + 2H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

  • Điều kiện phản ứng xảy ra Ag + H2SO4 đặc nóng: Nhiệt độ thường
  • Hiện tượng sau phản ứng Ag tác dụng H2SO4 đặc nóng
  • Bạc tan dần, xuất hiện khí không màu, có mùi hắc đó là lưu huỳnh đioxit (SO2)

Tính chất hóa học của H2SO4 đặc

Trong H2SO4 thì S có mức oxi hóa +6 cao nhất nên H2SO4 đặc có tính axit mạnh cùng với tính oxi hóa mạnh và có tính háo nước.

Có những tính chất hóa học riêng H2SO4 đặc:

  • Axit sunfuric H2SO4 đặc tác dụng cùng với kim loại trừ (Au, Pt)

Axit sunfuric H2SO4 tác dụng cùng với kim loại tạo muối và nhiều sản phẩm oxi hóa khác nhau như là SO2, H2S, S.

Ví dụ:

Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O

Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Fe, Cr Al bị thụ động hóa trong dung dịch dd HNO3 đặc, nguội

  • Tính háo nước của dd axit sunfuric H2SO4 đặc

C12H22O11 (H2SO4 xt) —--> 11H2O + 12C

  • Dd Axit sunfuric H2SO4 đặc tác dụng cùng với phi kim

C + 2H2SO4 đặc nóng → CO2 + 2SO2 + 2H2O

S + 2H2SO4 đặc nóng → 3SO2 + 2H2O

  • Dd Axit sunfuric H2SO4 đặc tác dụng cùng với những chất khử khác

H2SO4 đặc nóng + 8HI → H2S + 4I2 + 4H2O

>>>> Có thể bạn quan tâm đến: Cân bằng phương trình hóa học

Bài tập vận dụng liên quan đến Ag + H2SO4 đặc nóng

Câu 1. Trong những trường hợp sau, trường hợp nào cũng có thể hoà tan hoàn toàn chất rắn?

A. Cho hh Ag, Ag2O vào dung dịch H2SO4 loãng.

B. Cho hh Cu, Fe, Sn vào dung dịch FeCl3.

C. Cho hh Al, Fe vào dung dịch HNO3 đặc nguội.

D. Cho hh Na, Mg vào H2O.

Đáp án B

Cho Sn vào dung dịch FeCl3

Sn + 2Fe3+ → Sn2+ + 2Fe2+

Cu vào dung dịch FeCl3

2 FeCl3 + Cu → 2FeCl2 + CuCl2

Fe vào dung dịch FeCl3

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

Câu 2. Cho hỗn hợp bột 2 kim loại Fe và Cu vào dung dịch AgNO3 sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn gồm 2 kim loại. Dung dịch sau phản ứng gồm những chất

A. Fe(NO3)3 và AgNO3

B. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2

C. AgNO3 và Cu(NO3)2

D. Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2

Đáp án D

Phương trình phản ứng:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Chất rắn Y bao gồm 2 kim loại là Cu và Ag, dung dịch X gồm có Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2

Câu 3. Những dung dịch dd nào sau đây không hoà tan được với Cu?

A. Dung dịch muối Fe3+

B. Dung dịch HNO3 loãng

C. Dung dịch muối Fe2+

D. Dung dịch hỗn hợp HCl và NaNO3

Đáp án C

Dung dịch Fe2+ không hòa tan được Cu kim loại.

Phương trình hóa học xảy ra:

Cu + 2Fe(NO3)3 → 2Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2

3Cu + 8NaNO3 + 8HCl → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 8NaCl + 4H2O

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

>>>> Có thể bạn quan tâm: Phương trình hóa học O2 ra O3

Câu 4. Cho a gam Ag tác dụng hoàn toàn cùng với dung dịch H2SO4 đặc dư thu được 4,48 lit khí SO2 (đktc) (Ag + H2SO4 đặc nóng). Giá trị a là

A. 47,2 gam

B. 43,2 gam

C. 46,8 gam

D. 46,6 gam

Đáp án B

Phương trình hóa học Ag + H2SO4 đặc nóng:

2Ag + 2H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

nSO2 = 0,2 mol

Theo phương trình phản ứng ta có như sau:

nAg = 2.nSO2 = 0,1 mol => mAg = 0,4.108 = 43,2 gam

Câu 6. Một thanh kim loại tên M hóa trị 2 được nhúng vào trong 1 lít dung dịch CuSO4 0,5M. Sau lúc lấy thanh KL M ra và cân lại ,thấy khối lượng thanh tăng 8 gam, nồng độ CuSO4 còn 0,3M. Hãy xác định kim loại M?

A. Fe

B. Mg

C. Zn

D. Pb

Đáp án C

M + Cu2+ → M2+ + Cu

Số mol Cu2+ phản ứng là: 1.(0,5 – 0,3) = 0,2 mol

Độ tăng khối lượng của thanh kim loaị M:

M = mCu – mM tan = 0,2.(64 – M) = 8

Suy ra: M = 24 là Zn

>>>> Có thể bạn cần đến: PTHH là gì

Kết luận

Trên đây Kiến Thức Live đã đưa tới cho các bạn học sinh tài liệu rất có ích, phương trình Ag + H2SO4 đặc nóng: Ag + H2SO4 đặc nóng → Ag2SO4 + SO2 + H2O. Nếu các bạn học sinh thấy bổ ích, đừng quên share cho bạn bè trong lớp cùng biết nhé.

Tổng hợp: kienthuclive.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *