Phương trình hóa học AgCl ra Ag

Phương trình hóa học AgCl ra Ag

Phương trình hóa học AgCl ra Ag: AgCl → Cl2 + Ag là 1 phương trình điều chế Cl2 từ hợp chất AgCl được Kiến Thức Live biên soạn gửi tới bạn đọc, hy vọng giúp ích cho bạn đọc và các bạn học sinh trong quá trình viết và cân bằng phương trình phản ứng, từ đấy vận dụng giải các bài tập, học tốt môn Hóa học hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo bài viết bên dưới này nhé.

>>>> Có thể bạn quan tâm: Phản ứng Al + HNO3 loãng

Phương trình phản ứng AgCl ra Ag

Phương trình phản ứng AgCl ra Ag
Phương trình phản ứng AgCl ra Ag

Phương trình hóa học AgCl ra Ag: 2AgCl ⟶ 2Ag + Cl2

Điều kiện phản ứng AgCl ra Ag

Nhiệt độ: Nhiệt độ phòng

Điều kiện khác: Có ánh sáng

Hiện tượng: Khí bay ra có màu vàng nhạt làm cho hóa đỏ giấy quỳ tím.

Tính chất hóa học của Ag

AgCl ra Ag - Tính chất hóa học của Ag
AgCl ra Ag – Tính chất hóa học của Ag

Tính chất hóa học của Bạc Ag: Ag tác dụng với phi kim; Ag tác dụng với axit; Ag tác dụng với các chất khác.

Kém hoạt động (kim loại quý), nhưng ion Bạc Ag+ có tính oxi hóa mạnh, bạc có thế điện cực chuẩn (E0Ag+/Ag= + 0,80V).

Ag tác dụng với phi kim:

– Bạc không bị oxi hóa trong không khí dù ở nhiệt độ cao.

Ag tác dụng với ozon:

2Ag + O3 → Ag2O + O2

Ag tác dụng với axit:

– Bạc Ag không tác dụng với HCl và H2SO4 loãng, nhưng Ag tác dụng với các axit có tính oxi hóa mạnh, như HNO3 hoặc H2SO4 đặc, nóng.

3Ag + 4HNO3 (loãng) → 3AgNO3 + NO + 2H2O

2Ag + 2H2SO4 (đặc, nóng) → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

>>> Có thể bạn quan tâm: 

Ag tác dụng với các chất khác:

– Bạc Ag có màu đen khi tiếp xúc với không khí hoặc nước có mặt hidro sunfua:

4Ag + 2H2S + O2 (kk) → 2Ag2S + 2H2O

– Bạc Ag tác dụng được với axit HF khi có mặt của oxi già:

2Ag + 2HF (đặc) + H2O2 → 2AgF + 2H2O

2Ag + 4KCN (đặc) + H2O2 → 2K[Ag(CN)2] + 2KOH

>>>>> Bạn đang xem bài viết: AgCl ra Ag

Tính chất hóa học của Clo

Tính chất hóa học của Clo là tính oxi hóa mạnh.

Tác dụng với kim loại:

Clo tác dụng với hầu hết những kim loại sinh ra muối clorua

2Na + Cl2 → 2NaCl

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Lưu ý: Phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường hoặc không cao lắm, tốc độ nhanh và phản ứng tỏa nhiều nhiệt.

Tác dụng với hiđro H2:

Ở nhiệt độ thường, khí clo không phản ứng với hiđro

Khi chiếu sáng hỗn hợp bởi ánh sáng mặt trời hoặc ánh sáng của magie cháy thì phản ứng hóa học xảy ra nhanh và có thể nổ (mạnh nhất khi tỉ lệ mol là 1:1)

H02 + Cl02 → H+1Cl−1

Tác dụng với nước H2O:

Một phần khí Clo tác dụng với nước tạo ra hỗn hợp axit clohiđric và axit hipocloro có tính tẩy màu mạnh do có H+1ClO là chất oxh rất mạnh.

0Cl2+ H2O ⇄ H−1Cl + H+1ClO

=> Khi Clo tan trong nước thì sẽ diễn ra cả hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học.

Tác dụng với dung dịch dd kiềm:

Cl2 + 2NaOH (to) —-> NaCl + NaClO + H2O

Tác dụng với một vài hợp chất có tính khử:

Cl2 + 2FeCl2 (to) —-> 2FeCl3

Cl2 + H2S (to) —-> 2HCl + S

4Cl2 + H2S + 4H2O → 8HCl + H2SO4

Cl2 + SO2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

* Nhận xét:

Khi Clo tham gia phản ứng với H2, kim loại và các chất khử, Clo đóng vai trò là chất oxi hóa.

Khi Clo tham gia phản ứng với nước H2O và dung dịch dd kiềm, Clo đóng vai trò vừa là chất oxi hóa vừa là chất Khử.

>>>> Bạn đang xem bài viết: Phương trình hóa học AgCl ra Ag

Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Dãy chất nào sau đây bị nhiệt phân hủy ở nhiệt độ cao:

A. CaCO3, Zn(OH)2, AgCl, KMNO4

B. BaSO3, BaCl2, KOH, Na2SO4

C. AgNO3, Na2CO3, KCI, BaSO4

D. Fe(OH)3, Na2SO4, BaSO4, KCI

Đáp án A

Câu 2. Nhận định nào sau đây về muối là đúng nhất:

A. Muối là hợp chất có khả năng phản ứng với bazơ.

B. Muối là một hợp chất vẫn còn hiđro trong phân tử.

C. Một hợp chất khi tan trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) và gốc axit.

D. Muối là hợp chất vẫn còn hiđro có thể phân li ra cation .

Đáp án C.

Câu 3. Trong những thí nghiệm sau đây:

(1) Nhiệt phân KClO3 có xúc tác MnO2

(2) Cho khí O3 tác dụng với dung dịch KI

(3) Cho khí SO2 tác dụng với khí H2S

(4) Sục khí SO2vào dung dịch nước Brom

Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là bao nhiêu?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Đáp án C.

3KClO3 → 3KCl + 3O2

O3 + 2KI + H2O → 2KOH + I2 + O2

SO2+ 2H2S → 3S↓ + 2H2O

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

Câu 4. Clo có các tính chất hóa học khác so với tính chất hóa học của phi kim là:

A. Tác dụng với kim loại và hiđro.

B. Tác dụng với kim loại và nước.

C. Tác dụng với hiđro và dung dịch Natri hiđroxit.

D. Tác dụng với nước và dung dịch Natri hiđroxit.

Đáp án D.

Clo có những tính chất hóa học khác so với tính chất hóa học của phi kim là: Tác dụng với nước và dung dịch Natri hiđroxit

>>>> Các bạn đang xem bài viết: Phương trình hóa học AgCl ra Ag

Câu 5. Kim loại nào bên dưới đây khi tác dụng với dung dịch dd HCl loãng và tác dụng với khí Cl2 cho cùng loại muối clorua kim loại?

A. Zn.

B. Cu.

C. Ag.

D. Fe.

Đáp án A.

Câu 6. Cho Clo vào nước H2O, thu được nước clo. Biết clo tác dụng không hoàn toàn cùng với nước. Nước clo là hỗn hợp gồm các chất :

A. HCl, HClO.

B. HClO, Cl2, H2O.

C. H2O, HCl, HClO.

D. H2O, HCl, HClO, Cl2.

Đáp án D.

>>> Có thể bạn quan tâm: 

Kết luận

Trên đây Kiến Thức Live vừa giới thiệu tới bạn đọc và các bạn học sinh bài viết Phương trình hóa học AgCl ra Ag: AgCl → Cl2 + Ag, mong rằng qua bài viết này sẽ giúp bạn đọc và các bạn học sinh có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Nếu thấy bài viết bổ ích, đừng quên share cho bạn bè của mình cùng biết đến nhé.

Tổng hợp: kienthuclive.com

8 thoughts on “Phương trình hóa học AgCl ra Ag

  1. Pingback: Phản ứng hóa học Ag + H2SO4 đặc nóng

  2. Pingback: Phương trình hóa học Ag + HNO3 đặc

  3. Pingback: Phương trình hóa học Al + HNO3 loãng ra N2O

  4. Pingback: Phương trình hóa học AgCl ra Ag |...

  5. Pingback: Phương trình hóa học Zn + H2SO4 loãng

  6. Pingback: Phương trình hóa học là gì? Tổng hợp các PTHH hay gặp nhất

  7. Pingback: Phản ứng hóa học C2H5OH ra CH3COOH

  8. Pingback: Phản ứng hóa học KClO3 ra O2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.