Phương trình hóa học CH3CHO ra CH3COOH

Phương trình hóa học CH3CHO ra CH3COOH

Phương trình hóa học CH3CHO ra CH3COOH: CH3CHO + O2 → CH3COOH đươc Kiến Thức Live biên soạn chỉ dẫn tất cả các bạn học sinh viết phương trình phản ứng oxi hóa không hoàn toàn anđehit axetic để tạo ra axit axetic. Hy vọng bằng phương trình phản ứng này, bạn đọc sẽ nắm được tỉ lệ phản ứng từ ấy vận dụng vào giải nhanh những dạng bài tập liên quan. Mời bạn đọc tham khảo.

>>>> Có thể bạn quan tâm:

Phản ứng hóa học CH3CHO ra CH3COOH

Phương trình hóa học CH3CHO ra CH3COOH: CH3CHO + O2 (to, Mn2+) → CH3COOH

Điều kiện phản ứng CH3CHO ra CH3COOH

Nhiệt độ, xúc tác: ion Mn2+

Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1: Có bao nhiêu anđehit 2 chức có công thức dễ dàng nhất là C2H3O?

A. 2.

B. 4.

C. 1.

D. 3.

Đáp án A

Anđehit có công thức phân tử dạng C2nH3nOn (anđehit no, mạch hở, n chức).

Do anđehit no, mạch hở, có n chức nên độ bất bão hòa: k = n

Ta có: H = 2C + 2 – 2k => 3n = 2.2n + 2 – 2n => n = 2

Vậy công thức công cấu tạo của anđehit là C4H6O2

=> Có 2 đồng phân: HOC-CH2-CH2-CHO; CH3CH(CHO)2.

Bạn đang xem bài viết: Phương trình hóa học CH3CHO ra CH3COOH

>>>> Có thể bạn quan tâm: CH3COOH ra CH3COOC2H5

Câu 2: Có thể dùng 1 chất nào trong những chất dưới đây để nhận biết được những chất: ancol etylic, glixerol, dung dịch dd anđehit axetic đựng trong ba lọ mất nhãn?

A. Cu(OH)2/OH–

B. Quỳ tím.

C. Kim loại Na.

D. dd AgNO3/NH3.

Đáp án A

Trích mẫu thử và đánh số thứ tự:

Sử dụng thuốc thử Cu(OH)2/OH− để nhận biết những chất mất nhãn

C3H5(OH)3 CH3CHO C2H5OH
Cu(OH)2/OH- (lớn thường) Phức màu xanh Không phản ứng Không phản ứng
Cu(OH)2/OH- đun nóng Kết tủa đỏ gạch Không phản ứng

Phương trình hóa học:

Cu(OH)2 + 2C3H5(OH)3 → [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O

Phức màu xanh

CH3CHO + 2Cu(OH)2 → CH3COOH + Cu2O + 2H2O

Các bạn đang xem bài viết: CH3CHO ra CH3COOH

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol anđehit A no, mạch hở, đơn chức thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 49,6 g. Anđehit A là:

A. C2H4O.

B. C3H6O2.

C. C4H8O.

D. C5H10O.

Đáp án C

Đốt cháy anđehit no, mạch hở đơn chức thu được n CO2 = n H2O = a mol

=> m CO2 + mH2O = 49,6 => 44a + 18a = 49,6 => a = 0,8 mol

=> số C trong A = n CO2 / n A = 0,8 / 0,2 = 4

=> Công thức cấu tạo của A là C4H8O.

Câu 4: Hợp chất A chứa C, H, O có M < 90 đvC. A tham gia phản ứng tráng bạc và cũng có thể tác dụng cùng với H2 (xt Ni) sinh ra ancol chứa C bậc IV trong phân tử. Công thức của A là

A. (CH3)2CHCHO.

B. (CH3)2CH-CH2CHO.

C. (CH3)3C-CH2CHO.

D. (CH3)3CCHO.

Đáp án D

Hợp chất A có khả năng tráng bạc do ấy  A chứa gốc –CHO

Ancol chứa C bậc IV => có dạng (CH3)3C-R-CHO

Vì M < 90 => 57 + R + 29 < 90 => R = 0

Công thức cấu tạo của A là (CH3)3CCHO.

Bạn đang xem bài viết: CH3CHO ra CH3COOH

>>>> Có thể bạn quan tâm: C2H5OH ra CH3COOH

Câu 5: Hiện nay nguồn nguyên vật liệu chính để sản xuất anđehit axetic trong công nghiệp là

A. Etanol.

B. Etan.

C. Axetilen.

D. Etilen.

Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hợp chất hữu cơ X, thu được 2 mol CO2. Chất X tác dụng được cùng với K, tham gia phản ứng tráng bạc cùng với phản ứng cộng Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1. Công thức cấu tạo của X là

A. HO-CH2-CH2-CH=CH-CHO.

B. HOOC-CH=CH-COOH.

C. HO-CH2-CH=CH-CHO.

D. HO-CH2-CH2-CH2-CHO

Đáp án C

X: có 4C, có chứa nhóm OH hoặc COOH, nhóm -CHO và có 1 liên kết đôi C=C

Chú ý phản ứng RCHO + Br2 + H2O => RCOOH + 2HBr không phải là phản ứng cộng

Câu 7. Cho 6,8 g một chất hữu cơ A (có thành phần nguyên tố C, H, O) tác dụng vừa đủ cùng với dung dịch dd chứa 0,3 mol AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được 21,6 g Ag. Công thức cấu tạo của A là

A. CH≡C-[CH2]2-CHO.

B. CH2=C=CH-CHO.

C.  CH≡C–CH2CHO .

D. CH3-C≡C-CHO.

Đáp án C

Ta có:

nAg = 21,6 /108 = 0,2 mol → nX = 0,1 mol (cả 4 Đáp án đều anđehit đơn chức)

nAg = 0,2 mol < nAgNO3 phản ứng = 0,3 mol.

Nên X có nối 3 đầu mạch

MX = 68 = R + 29 → R= 39 (C3H3-)

Kết luận

Trên đây Kiến Thức Live đã giới thiệu tới bạn đọc Phương trình hóa học CH3CHO ra CH3COOH: CH3CHO + O2 → CH3COOH. Nếu bạn đọc và các bạn học sinh thấy bổ ích, đừng quên share bài viết này cho bạn bè mình cùng biết đến nhé.

Tổng hợp: kienthuclive.com

6 thoughts on “Phương trình hóa học CH3CHO ra CH3COOH

  1. Pingback: C2H2 ra CH3CHO - Phương trình, điều kiện và thực hiện

  2. Pingback: Phản ứng hóa học C2H5OH ra CH3COOH

  3. Pingback: Phương trình hóa học C2H5OH ra CH3CHO

  4. Pingback: Phương trình hóa học C2H4 ra C2H5OH

  5. Pingback: Phương trình hóa học là gì? Tổng hợp các PTHH hay gặp nhất

  6. Pingback: Phương trình hóa học CH3COOH ra CH3COOC2H5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.