Phản ứng hóa học C2H2 ra C6H6

Phản ứng hóa học C2H2 ra C6H6

C2H2 ra C6H6 được Kiến Thức Live là 1 trong những phản ứng điều chế benzen (C6H6) từ C2H2 (axetilen). Hy vọng tài liệu và nội dung bài viết bên dưới đây sẽ giúp cho các bạn học sinh viết được phương trình điều chế benzen (C2H2 ra C6H6) một trong những cách chính xác nhất. Kiến Thức Live xin mời các bạn học sinh tham khảo.

>>> Có thể bạn quan tâm:

Phương trình điều chế benzen (C2H2 ra C6H6)

Phản ứng hóa học C2H2 ra C6H6: C2H2 (xt,to) —> C6H6

Điều kiện phản ứng hóa học C2H2 ra C6H6: Nhiệt độ, áp suất, xúc tác

Cách tiến hành phản ứng hóa học C2H2 ra C6H6: Trime hóa axetilen ở nhiệt độ và xúc tác thích hợp sẽ thu được benzen

Tính chất hóa học của Axetilen C2H2

Tác dụng với khí oxi:

Khi đốt trong không khí, axetilen C2H2 cháy với ngọn lửa sáng, tỏa nhiều nhiệt.

2C2H2 + 5O2 (to) —-> 4CO2 + 2H2O

Hỗn hợp bao gồm C2H2 và O2 theo tỉ lệ 2 : 5 là hỗn hợp nổ rất mạnh.

Tác dụng với dd brom:

Ở điều kiện thích hợp, axetilen C2H2 có phản ứng cộng với brom Br trong dung dịch

HC ≡ CH + Br2 → Br – CH = CH – Br (hay còn gọi là đibrometilen)

Sản phẩm được sinh ra có liên kết đôi trong phân tử nên ta có thể cộng tiếp với 1 phân tử Br2 nữa

HC ≡ CH + Br2 → Br2CH – CHBr2 (hay còn gọi là tetrabrometan)

Nếu nước brom Br lấy dư và axetilen C2H2 phản ứng hết thì viết:

HC ≡ CH + 2Br2 → Br2CH – CHBr2

Trong điều kiện thích hợp, axetilen C2H2 còn tham gia phản ứng cộng với nhiều chất khác như là H2, Cl2…

HC ≡ CH + H2 → CH2= CH2

HC ≡ CH + 2H2 → CH3- CH3

Phản ứng đime và trime hóa:

Hai phân tử axetilen C2H2 cộng hợp với nhau tạo thành vinylaxetilen

2CH≡CH (xt,to) —> CH ≡ C-CH=CH2

Ba phân tử axetilen C2H2 cộng hợp với nhau tạo thành benzen C6H6

CH≡CH (xt,to) —> C6H6

>>>> Có thể bạn quan tâm: Tổng hợp các phương trình hóa học hay gặp

Bài tập vận dụng từ phản ứng

Câu số 1. Benzen tác dụng cùng với H2 dư có mặt bột Ni xúc tác, thu được

A. hex-1-en

B. hexan

C. 3 hex-1-in

D. xiclohexan

Đáp án D

Câu số 2: Toluen tác dụng cùng với Br2 chiếu sáng (tỷ lệ mol 1 : 1), thu được sẩn phẩm hữu cơ là

A. o-bromtoluen

B. m-bromtoluen.

C. phenylbromua

D. benzylbromua

Đáp án D

Câu số 3: Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạp polime?

A. benzen

B. toluen

C. 3 propan

D. stiren

Đáp án D

Câu số 4: Chất nào sau đây làm cho mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường?

A. benzen

B. toluen

C. 3 propan

D. stiren

Đáp án D

Câu số 5. Toluen phản ứng cùng với hỗn hợp H2SO4 đặc và HNO3 đặc dư sẽ thu được sản phẩm nào?

A. 2,3,4-trinitroluen.

B. m-nitrotoluen và o-nitrotoluen.

C. 2,4,6-trinitroluen (TNT).

D. p-nitrotoluen và m-nitrotoluen.

Câu 6: Khi đốt cháy hoàn toàn ankybenzen X thu được 7,84 lít (l) CO2 (đktc) và 3,6 g H2O. Công thức phân tử của X đó là:

A. C6H6

B. C7H8

C. C8H8

D. C8H10

Đáp án B

Gọi công thức hợp chất hữu cơ ankybenzen X đó là CnH2n-6

Ta có như sau: 3nX = nCO2 – nH2O = 0,35 – 0,2 = 0,15 mol

=> nX = 0,05 mol

Theo bảo toàn nguyên tố C => 0,05n = 0,35 => n = 7

=> Công thức phân tử của X là C7H8

>>> Có thể bạn quan tâm:

Kết luận

Kiến Thức Live đã gửi tới các bạn phương trình hóa học C2H2 ra C6H6, lúc phân hủy CH4 tạo ra C2H2, cũng có thể thấy đây là phản ứng điều chế axetilen từ metan các bạn học sinh sẽ rất hay gặp trong những dạng bài tập điều chế và chuỗi phản ứng hóa học. Hy vọng cùng với tài liệu này sẽ cung cấp những thông tin cần thiết cho các bạn học sinh. Nếu các bạn thấy bổ ích, thú vị thì hãy share cho bạn bè mình cùng biết nhé.

Tổng hợp: kienthuclive.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *