Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua? Giải thích chi tiết!

Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua? Giải thích chi tiết!

Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao một chiếc áo phông lại có thể trao đổi được với một bát phở? Giá trị của mỗi món hàng đó đến từ đâu? Trong nền kinh tế thị trường, giá trị của hàng hóa đóng vai trò quan trọng. Bài viết này sẽ giải thích khái niệm giá trị hàng hóa và cách thức nó được biểu hiện thông qua giá trị trao đổi.

Giá trị hàng hóa là gì?

Giá trị hàng hóa là một thuộc tính xã hội của hàng hóa, thể hiện lượng lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa đó. Nói cách khác, giá trị hàng hóa phản ánh thời gian, công sức và kỹ năng mà con người bỏ ra để tạo ra sản phẩm. Giá trị hàng hóa có một số đặc trưng quan trọng:

 • Giá trị là thuộc tính xã hội của hàng hóa: Giá trị của một hàng hóa không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của người sản xuất hay người tiêu dùng, mà phụ thuộc vào lượng lao động xã hội trung bình cần thiết để sản xuất ra hàng hóa đó trong điều kiện sản xuất xã hội nhất định.
 • Giá trị là một phạm trù lịch sử: Khái niệm giá trị hàng hóa chỉ tồn tại trong những phương thức sản xuất có sự trao đổi hàng hóa. Ví dụ, trong thời kỳ nguyên thủy, khi con người tự cung tự cấp thì không có khái niệm giá trị hàng hóa.
 • Giá trị hàng hóa biểu hiện quan hệ sản xuất xã hội: Giá trị hàng hóa phản ánh mối quan hệ giữa những người sản xuất với nhau trong quá trình sản xuất và trao đổi hàng hóa. Trong nền kinh tế dựa trên chế độ tư hữu, quan hệ này biểu hiện thành quan hệ trao đổi hàng hóa.

Giá trị hàng hóa đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Nó là thước đo lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa, từ đó hình thành giá cả và là cơ sở để trao đổi hàng hóa giữa những người sản xuất khác nhau.

Giá trị trao đổi là gì?

Trong nền kinh tế thị trường, hàng hóa được trao đổi với nhau. Giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng, thể hiện tỷ lệ theo đó các giá trị sử dụng khác nhau của hàng hóa này được trao đổi với các giá trị sử dụng khác nhau của hàng hóa khác. Nói cách khác, giá trị trao đổi cho biết cần bao nhiêu đơn vị của hàng hóa A để đổi lấy một đơn vị của hàng hóa B.

Giá trị trao đổi thường được đo lường bằng hai cách:

 • Sử dụng tiền tệ làm thước đo: Trong nền kinh tế thị trường, tiền tệ đóng vai trò trung gian trong trao đổi hàng hóa. Giá trị của một hàng hóa được thể hiện bằng một lượng tiền nhất định. Ví dụ, một chiếc áo phông có giá trị trao đổi là 100.000 đồng.
 • Sử dụng tỷ lệ trao đổi giữa các hàng hóa: Trước khi xuất hiện tiền tệ, con người sử dụng phương pháp vật đổi vật. Giá trị trao đổi của một hàng hóa được thể hiện bằng tỷ lệ trao đổi với một hàng hóa khác. Ví dụ, 1 con gà có thể đổi được 2 giạ gạo.

Giá trị trao đổi cũng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Nó là hình thức biểu hiện của giá trị hàng hóa, là cơ sở để thực hiện trao đổi hàng hóa và phản ánh mối quan hệ cung cầu giữa các hàng hóa trên thị trường.

Mối quan hệ giữa giá trị hàng hóa và giá trị trao đổi

Giá trị trao đổi là biểu hiện của giá trị hàng hóa.

Lượng lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra một hàng hóa sẽ quyết định giá trị của hàng hóa đó. Giá trị trao đổi cũng biến động theo giá trị hàng hóa. Ví dụ, nếu cải tiến kỹ thuật giúp giảm thời gian sản xuất một chiếc áo phông, thì giá trị (lượng lao động xã hội cần thiết) của chiếc áo phông đó cũng giảm xuống. Do đó, giá trị trao đổi của chiếc áo phông (giá tiền) cũng có thể giảm theo.

Tuy nhiên, giá trị trao đổi cũng có thể bị tác động bởi các yếu tố khác ngoài giá trị hàng hóa, chẳng hạn như cung cầu trên thị trường. Khi cung vượt cầu (hàng hóa nhiều hơn nhu cầu), giá trị trao đổi của hàng hóa có thể giảm xuống. Ngược lại, khi cầu vượt cung (nhu cầu cao hơn lượng hàng hóa có sẵn), giá trị trao đổi có thể tăng lên.

Ví dụ về giá trị hàng hóa và giá trị trao đổi

Hãy lấy ví dụ về một chiếc máy tính. Giá trị sử dụng của chiếc máy tính là giúp người dùng xử lý công việc, học tập, giải trí…

Giá trị hàng hóa của chiếc máy tính thể hiện lượng lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra nó, bao gồm kỹ sư thiết kế, công nhân lắp ráp, thợ mỏ khai thác nguyên liệu… Giá trị trao đổi của chiếc máy tính được biểu hiện bằng một lượng tiền nhất định mà người mua phải trả để sở hữu nó. Ví dụ, chiếc máy tính đó có giá trị trao đổi là 15 triệu đồng.

Trong ví dụ này, chúng ta cũng có thể thấy tác động của cung cầu lên giá trị trao đổi. Giả sử một công ty sản xuất chip máy tính gặp sự cố, nguồn cung chip giảm mạnh. Lúc này, cầu về máy tính vẫn cao nhưng nguồn cung giảm, dẫn đến tình trạng khan hiếm hàng. Giá trị trao đổi của máy tính (giá bán) có thể tăng lên do nhu cầu cao hơn lượng hàng có sẵn.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

 • Câu hỏi: Giá trị hàng hóa có khác với giá trị sử dụng không?
  • Trả lời: Có. Giá trị sử dụng là lợi ích, công dụng mà hàng hóa đem lại cho người dùng, còn giá trị hàng hóa là lượng lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa.
 • Câu hỏi: Tại sao giá trị trao đổi lại quan trọng trong nền kinh tế?
  • Trả lời: Giá trị trao đổi là cơ sở để thực hiện trao đổi hàng hóa, giúp phân bổ nguồn lực và sản phẩm trong nền kinh tế. Nó giúp xác định sản phẩm nào được sản xuất nhiều hơn, sản phẩm nào được người tiêu dùng lựa chọn.
 • Câu hỏi: Làm thế nào để đo lường giá trị trao đổi của một hàng hóa một cách chính xác?
  • Trả lời: Không có cách nào hoàn toàn chính xác để đo lường giá trị trao đổi. Giá trị trao đổi thường được đo lường bằng giá cả thị trường, nhưng giá cả thị trường cũng có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau như cung cầu, chiến lược marketing…

Kết luận

Giá trị hàng hóa là một khái niệm quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Nó phản ánh lượng lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa. Giá trị trao đổi là biểu hiện của giá trị hàng hóa, giúp đo lường và thực hiện trao đổi hàng hóa giữa những người sản xuất khác nhau. Hiểu được mối quan hệ giữa giá trị hàng hóa và giá trị trao đổi sẽ giúp bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về hoạt động của thị trường và nền kinh tế.