C2H2 ra CH3CHO – Phương trình, điều kiện và thực hiện

C2H2 ra CH3CHO - Phương trình, điều kiện và thực hiện

Phương trình hóa học C2H2 ra CH3CHO: C2H2 + H2O → CH3CHO là phương trình phản ứng lúc cho C2H2 tác dụng cùng với nước sản phẩm thu được CH3CHO ở điều kiện nhiệt độ cùng với chất xúc tác thích hợp. Hy vọng bài viết C2H2 ra CH3CHO này sẽ giúp ích cho bạn đọc và các bạn học sinh trong quá trình ôn luyện. Mời các bạn học sinh và bạn đọc tham khảo.

>> Có thể bạn quan tâm:

Phương trình phản ứng C2H2 tác dụng H2O 

Phương trình hóa học C2H2 ra CH3CHO: C2H2 + H2O (HgSO4 xt, 80 độ C) —-> CH3CHO

Điều kiện để phản ứng C2H2 ra CH3CHO

Nhiệt độ: 80 độ C.

Xúc tác: Hg2+ Dung môi: H2SO4.

Cách thực hành phản ứng C2H2 ra CH3CHO

Thực hiện phản ứng C2H2 ra CH3CHO: Cho axetilen tác dụng cùng với nước.

Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Axetilen có tính chất vật lý:

A. Axetilen là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.

B. Axetilen là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.

C. Axetilen là chất khí không màu, không mùi, tan trong nước, nhẹ hơn không khí .

D. Axetilen là chất khí không màu, mùi hắc, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.

Câu 2. Cấu tạo phân tử axetilen gồm:

A. 2 liên kết đơn và một liên kết ba.

B. 2 liên kết đơn và một liên kết đôi.

C. 1 liên kết ba và một liên kết đôi.

D. 2 liên kết đôi và một liên kết ba.

Bạn đang xem phương trình: C2H2 ra CH3CHO

Câu 3. Phương pháp tiên tiến để điều chế axetilen C2H2 hiện nay là:

A. Nhiệt phân etilen ở nhiệt độ cao.

B. Nhiệt phân benzen ở nhiệt độ cao.

C. Nhiệt phân canxi cacbua ở nhiệt độ cao.

D. Nhiệt phân metan ở nhiệt độ cao.

Câu 4. Phản ứng nào trong những phản ứng sau không tạo ra axetilen?

A. Ag2C2 + HCl →

B. CH4 (1500oc) →

C. Al4C3 + H2O →

D. CaC2 + H2O →

Đáp án C.

Ag2C2 + 2HCl → C2H2 + 2AgCl

2CH4 → C2H2↑+ H2↑

Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3↓ + 3CH4↑

CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2

Các bạn đang xem bài viết: C2H2 ra CH3CHO

Câu 5. Axetilen C2H2 tham gia phản ứng + H2O (xúc tác HgSO4), thu được sản phẩm hữu cơ nào sau đây:

A. C2H4(OH)2.

B. CH3CHO.

C. CH3COOH.

D. C2H5OH.

>>>> Có thể bạn quan tâm:

Câu 6. Cho 1 loại đất đèn chứa 80% CaC2 nguyên chất vào một lượng nước dư, thu được 4,48 lít khí (ở đktc). Khối lượng đất đèn đem dùng là:

A. 12,8 g.

B. 10,24 g.

C. 16 g.

D. 17,6 g.

Đáp án C.

Số mol etilen là: nC2H2 = 4,48 / 22,4 = 0,2 (mol)

CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2

0,2               0,2

m CaC2 = 0,2 * 64 = 12,8 (g)

m đất đèn = 12,8 / 80 * 100 = 16 (g)

Câu 7. Phương pháp tiên tiến để điều chế axetilen C2H2 hiện nay là:

A. Nhiệt phân etilen C2H4 ở nhiệt độ cao.

B. Nhiệt phân metan CH4 ở nhiệt độ cao.

C. Nhiệt phân benzen ở nhiệt độ cao.

D. Nhiệt phân canxi cacbua ở nhiệt độ cao.

Câu 8. Khi dẫn khí etilen vào dung dịch dd Brom dư đựng trong ống nghiệm có quan sát thấy

A. Màu của dung dịch dd brom nhạt dần, có chất kết tủa.

B. Màu của dung dịch dd brom nhạt dần, có chất lỏng không tan chìm xuống đáy ống nghiệm.

C. Màu của dung dịch dd brom nhạt dần, có khí thoát ra.

D. Màu của dung dịch dd brom không thay đổi.

>>>> Có thể bạn quan tâm: Phương trình hóa học hay gặp nhất

Câu 9. Dẫn m gram hỗn hợp gồm metan CH4 và etilen C2H4 đi qua dung dịch nước brom Br2 thì thấy lượng dd brom tham gia phản ứng là 8 g. Khí bay ra được đốt cháy hoàn toàn và dẫn sản phẩm đó cháy đi qua dung dịch dd Ba(OH)2 dư thì thu được 29,55 g kết tủa. Giá trị của m là:

A. 2,2 g.

B. 5 g.

C. 3,8 g.

D. 2,8 g.

Đáp án A.

Số mol nCO2 = nBaCO3 = 29,55/197 = 0,15 mol

nBr2 = 8/160 = 0,05 mol

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

0,05 0,05

⇒ nCH4 + 2nC2H4 = nCO2

⇔ nCH4 + 0,05.2 = 0,15 (mol) ⇒ nCH4 = 0,05 (mol)

m lúc = mCH4 + mC2H4 ⇔ m lúc = 0,05.16 + 0,05.28 = 2,2 (gam)

Câu 10. Trong điều kiện thích hợp, axetilen C2H2 cũng có thể tác dụng được cùng với những chất dãy nào sau đây

A. H2, Br2, dung dịch dd H2SO4.

B. H2, H2O, Br2, HCl.

C. H2, H2O, Br2, HBr, dung dịch dd NaOH.

D. H2, H2O, Br2, dung dịch dd H2SO4

Kết luận

Trên đây Kiến Thức Live đã đưa tới các bạn học sinh bài viết C2H2 ra CH3CHO, Phương trình: C2H2 + H2O → CH3CHO. Nếu các bạn thấy bài viết hay, đừng quên share cho bạn bè trong lớp cùng biết đến nhé.

Tổng hợp: kienthuclive.com

Theo dõi nội dung bài viết